company profiles

               โฮมไอทีเซอร์วิส ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์ไอที
ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี เราเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ , ปริ้นเตอร์ ให้บริการซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ มอนิเตอร์ อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด และบริการดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กร มาเป็นระยะเวลานาน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับคุณภาพจากบริการของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างเช่น คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซ๊อฟแวร์ ระบบเน็คเวิร์ค และปัญหาเคื่องปริ้นเตอร์
เรายินดีให้บริการและราคาอย่างยุติธรรม
 บริการของเรา 
* รับซ่อมPrinter : Canon , HP , Epson , Brother , Xerox ทุกรุ่น
* รับซ่อมเครื่องพล๊อตเตอร์ Plotter ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
* รับซ่อม FAX : SHARP, PANASONIC, BROTHER ,CANON
* รับซ่อมและ Upgrade Computer, Notebook ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
* รับซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ Projector
* รับซ่อมจอ MONITOR ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
* ให้คาปรึกษาด้าน Software, Hardware, Server
* รับวางระบบ NETWORK , SET SERVER ในสานักงาน
* ให้บริการแบบ Percall และ Maintenance รายปี
* บริการขายหมึกเทียบเท่า และ Aliginal ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
* จาหน่ายเครื่องปริ้นเตอร์ DOT และ เลเซอร์ ขาวดำ